วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552

ศาสนาในประเทศสิงคโปร์

ศาสนาพุทธ (42.5%)


ศาสนาอิสลาม (14.9%)ศาสนาคริสต์ (14.6%)


ศาสนาฮินดู (4%)สิงคโปร์"คลิ๊กที่เดียว เที่ยวทั่วโลก".ศาสนา
เข้าถึงเมื่อวันที่ 12-01-2552
http://www.vacationzone.co.th/index_singapore.asp

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น